Adatkezelési tájékoztató

 

Tájékoztatásunk a www.merofoto.hu honlapunkon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) hirdetett szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

A cégünk kezelésében álló további honlapokon önálló adatkezelési tájékoztatást helyeztünk el.

A fotózást megelőzően külön tájékoztatást nyújtunk át, amely kitér a fényképfelvételek felhasználásának körülményeire is. A felhasználási célhoz igazodó adatkezelési tájékoztatásban részletezzük a fényképek megőrzési idejét, tárolásának és felhasználásának módját is.

Az adatkezelő

Neve: Merosus Kft. (Merofoto)

Elérhetősége: info@merosus.hu

Képviselő neve: dr. Kása-Richlach Mónika

Elérhetősége: monika@merofoto.hu

Hivatalos levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Bethlen G. u. 35.

Adatkezelő honlapjának címe: www.merofoto.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-177872

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

 

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet a monika@merofoto.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például az e-mail címet törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel telefonon

telefonszám, név

Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásainkról, visszahívás kérése.

Havonta törlésre kerül a híváslista.

Kapcsolatfelvétel e-mailen

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyezel

Hozzájárulás visszavonásáig, a levelezőrendszer minden év januárjában kerül felülvizsgálatra, legkésőbb ekkor törlésre kerülnek a megválaszolt üzenetek.

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Időpontkérés

Fotós vállalkozásunk átalakult. Nincs lehetőség egyedileg időpontkérésre és ajánlatkérésre, előre meghirdetett napokon történik a tematikus fotózás. Az ilyen jellegű kéréseket válaszadást követően haladéktalanul törölni fogjuk.

Ajánlatkérés

Megrendelés

e-mail cím, kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, megrendelés időpontja, megrendelt szolgáltatás

Megrendelőnk beazonosításához feltétlenül szükséges adatok kezelésének célja: kapcsolattartás a megrendelővel, díjbekérő kiküldése, írásbeli szerződés előkészítése.

5 év

Képek kidolgozása és átadása képmás, email cím (ide küldjük a hozzáférési linket), megrendelő neve Utómunka a képmáson, az elkészült munkák átadása a megrendelőnek. A saját szerverünkön biztosítunk hozzáférést a megrendelőnek az elkészült képekhez, a képek egy hónapig érhetőek el itt, ezt követően külső, titkosított adathordozón kerülnek archiválásra.

Felhasználási szerződés megkötése

természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím), egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője

Szerződési feltételek rögzítése írásban, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal. A kötelezően írásban megkötendő szerződés lényeges elemét képezik az adatok.

Szerződés megszűnéséig.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Fizetés átutalással

név, bankszámlaszám

Szerződés teljesítése a vásárló által választott fizetési móddal.

1+8 év a számlakivonatok megőrzési ideje, értesítő sms-ek törlése havonta

 

SZÁMLÁZÁS– jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont); a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) számla kötelező elemei

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számlázás

számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

Számlázási kötelezettség teljesítése, a jogszabályban előírt adatokkal.

1+8 év

 

JOGI SZEMÉLY PARTNEREINK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE– jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, akik egyes szerződéseinkben kapcsolattartóként kerültek feltüntetésre.

Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

 

 

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz); továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 72. §-a (megrendelésre készült képmás esetén a szerzői jogok gyakorlásához a képen szereplő személy hozzájárulása szükséges).

A hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenettel, amelyet a monika@merofoto.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Képmások nyilvánosságra hozatala ezeken az oldalakon: www.merofoto.hu;, Merofotó Facebook oldalon, Merofoto Instagram oldalon

Természetes személyt ábrázoló képmás (kidolgozott referencia képek)

Tevékenység bemutatása, referencia képek közzététele.

Hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlésig. A közösségi oldalakról való törlésre nincs valódi ráhatásunk. A saját oldalunkról eltávolíthatjuk a képet, de ha csak egyetlen megosztás is volt, a kép nem tüntethető el maradéktalanul.

 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK MŰKÖDTETÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és a Merosus Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a Facebook oldalunkon elhelyeztük a Jegyzetek lapfülön.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Merofotó Facebook oldal

név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek

Tevékenységünk bemutatása, referenciaképeink közzététele, kapcsolattartás az érdeklődőkkel, akciók és új szolgáltatások hirdetése.

Kedvelés, követés visszavonásáig. A hozzászólásokat a felhasználók önállóan tudják törölni.

Merofotó Instagram oldal

név, nyilvános profil, nyilvános hozzászólások, privát üzenetek

Követés megszüntetéséig.

 

 

FÉNYKÉPEK ARCHIVÁLÁSA– jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont

Valamennyi felvétel archiválásra kerül, amelyet megrendelőinknek átadtunk. Az archivált felvételeket egy külső, titkosított adathordozón tároljuk.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Természetes személyeket ábrázoló fényképfelvételek archiválása

képmás

Megrendelő által elveszített felvételek pótlása és a felvételek engedély nélküli felhasználása esetén a szerzői jogi igények érvényesítéséhez a felvételek rendelkezésre állásának biztosítása. Tiltakozásig. Az archívum minden évben felülvizsgálatra kerül és törlésre kerülnek mindazon képmások, amelyek nyilvánosságra hozatala nem történt meg. (Tehát a kifejezett privát célra készült felvételek megőrzési ideje legfeljebb egy év a készítéstől számítva). A nyilvánosságra hozott felvételek esetén alappal lehet arra számítani, hogy engedély nélküli felhasználásra kerül sor, előre nem meghatározható időpontban, ezért a megőrzési idő sem határozható meg pontosan. Tiltakozás esetén egyedileg vizsgáljuk meg az archiválás indokoltságát.

 

 

SZERZŐI JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE– jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont

A felvételeken szereplő természetes személyek vagy törvényes képviselőjük engedélyével nyilvánosságra hozott képmások engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő felhasználásakor érvényesítjük szerzői jogi igényünket.

Referenciaként nem használunk fel minden fotót, a nyilvánosságra hozatal történhet úgy is, hogy nem a mi oldalainkon találkozik a közönség a felvétellel, hanem azt maga a felvételen szereplő személy tette közzé.

Bármely módon történik a nyilvánosságra hozatal, általunk vagy a modelljeink által, a felvételeket feltöltjük egy képpontok alapján az internetet pásztázó szoftverbe, amely kiszűri a jogosulatlan felhasználást és lehetővé teszi, hogy fellépjünk az engedély nélküli felhasználóval szemben.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

A képmások továbbítása (feltöltése) a Copytrack zárt felületére.

képmás

Szerzői jogi jogsértések felderítése a nyilvánosságra hozott képmások tekintetében. Tiltakozásig. A nyilvánosságra hozott felvételek esetén alappal lehet arra számítani, hogy engedély nélküli felhasználásra kerül sor, előre nem meghatározható időpontban, ezért a megőrzési idő sem határozható meg pontosan. Tiltakozás esetén egyedileg vizsgáljuk meg az ellenőrzés indokoltságát.

 

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Felhasználása

Élettartam

gmo_cookie

A felugró, sütikről értesítő pop-up ablak blokkolása mindaddig, amíg a süti létezik, a felhasználó beállításaival összhangban.

Típus: http

Szolgáltató: merosus.hu

Egy év

 

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. Statisztikai sütit nem kezel oldalunk.

 

Név

Felhasználása

Élettartam

_ga

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.

Típus: http

Szolgáltató: merosus.hu

2 év

_gat

Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához.

Típus: http

Szolgáltató: merosus.hu

1 nap

_gid

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.

Típus: http

Szolgáltató: merosus.hu

1 nap

collect

A Google Analytics-nek küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközhasználata változásában és a marketingcsatornákon.

Típus: pixel

Szolgáltató: google-analytics.com

A böngésző bezárásával törlődik.

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket. Marketing sütit ezen az oldalunkon nem helyeztünk el. 

 

 

FIGYELMEZTETÉS: oldalunkat összekötöttük a két közösségi oldalunkkal (át lehet kattintani a Facebook és az Instagram oldalakra). Ezek a közösségi oldalak szintén elhelyeznek a sütiket a felhasználók számítógépén, olyanokat is, amelyek személyes adatokat is gyűjtenek. Ezeket az adatokat nem ismerjük meg, nem látjuk és mindaddig nem lépnek működésbe a sütik, amíg rá nem kattint a felhasználó a megfelelő ikonra. A bejegyzéseink közvetlen megosztására, kedvelésére nincs lehetőség a honlapunkon.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 

 

 

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás
Computerfutár Kft
.; Székhely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 35.; Adószám: 23163751-2-13; Telefonszám: 06-29-379-204; E-mail: info@computerfutar.hu
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, valamint a hírlevél küldő szolgáltatásunkhoz.

Könyvelés
AdminSys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
; Tel: 06-1-4453321,
Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.

Elektronikus számlák kiállítása
KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu
Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz. Az adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

Szerzői jogsértések ellenőrzése
COPYTRACK GmbH, Oranienburger Straße 4; 10178 Berlin;  Germany,

Email: contact@copytrack.com
Felület biztosítása a természetes személyeket ábrázoló képmások tárolásához, amelyek ellenőrzés céljából kerültek feltöltésre, az internet ellenőrzése képpontok alapján, jogosulatlan felhasználás felderítése. Adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.copytrack.com/privacy/

Közösségi oldalak üzemeltetése
Facebook Inc.
, Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok
Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

Átutalással történő fizetés
OTP Bank Zrt.
www.otpbank.hu; +36 (1) 366 6666

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot. 

 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítjuk a következő jogosultságokat:

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Megrendelőnk / modellünk jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehet panaszt tenni stb.

 

Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevet, a telefonszámot, az e-mail címet, a személyes azonosító adatokat, vagy bármely más személyes adatot, kérésre helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Kérésre sem módosítjuk az e-mail aláírásában esetlegesen elhelyezett fotót, vagy az általunk készített képmásokat, ide nem értve az előre megbeszélt utómunkát. A helyesbítéshez való jog tehát nem korlátlan. Ha valakinek átadtuk a személyes adatokat, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

 

Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Kérni sem kell, magunktól töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes érintett személyes adatot, ha visszavonta a megrendelőnk, a modellünk a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, ami szinte elképzelhetetlen, szintén törölni fogjuk.

Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen biztosítjuk a tiltakozáshoz való jogot, tiltakozás esetén is törölni fogjuk a tiltakozással érintett személyes adatot, feltéve, hogy más jogalap szerint nem kell kezelnünk azt.

Személyes adatot (képmást) külön írásbeli hozzájárulás alapján hozunk nyilvánosságra. Megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, az elfeledtetéshez való jog biztosítása érdekében.

 

Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja a megrendelőnk, a modellünk, hogy nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Azt már írtuk, elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de a megrendelőnknek, modellünknek van rá szüksége, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a megrendelőnk, modellünk a személyes adataid kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai és archiválási tevékenységünk körében fordulhat elő (erről a felhasználási cél figyelembevételével készült külön tájékoztatásban írunk), más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

               

Adathordozhatóság

Megrendelőnk, modellünk kérheti, hogy az automatizált módon történő adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ez csak akkor kérhető, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Nyers képet ebben az esetben sem adunk át (erről is a felhasználási cél figyelembevételével készült külön tájékoztatásban írunk).

 

Panasz az adatkezelésünk ellen

Ha a megrendelőinknek, modelljeinknek bármilyen panasza, kifogása van az adatkezelésünkkel összefüggésben, örömmel segítünk. Itt várjuk az üzenetet: monika@merofoto.hu

A bíróság előtt is érvényesíthetők a jogok. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége ezen a linken érhető el:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

honlap: www.naih.hu

elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. Profilalkotást sem.

 

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Egyéb rendelkezések

 

Tájékoztatónk 2019. szeptember 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

Korábbi tájékoztatónkhoz képest, amely 2018. május 25-én lépett hatályba jelen tájékoztatás lényeges elemei megváltoztak, mert van új címzettünk és szűkítettük az elérhető szolgáltatások körét, ezért kérjük, figyelmesen olvassák át az érdeklődők.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Dunaharaszti, 2019. szeptember 1.

© Minden jog fenntartva Richlach Mónika / Merosus Kft.

Impresszum / Jogi nyilatkozat / Adatkezelési tájékoztatás / Süti beállítások / Fotós infók